DISCLAIMER

De volledige website is het exclusieve eigendom van www.axelles-fashion.com en www.axelles.be alsook alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde hyperlinks naar bedrijven of organisaties waarmee wij samenwerken. De producten of merken op deze site zijn beschermd op grond van het merkenrecht. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de AXELLES.

De inhoud van deze website en andere uitingen van AXELLES op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door de AXELLES wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. AXELLES behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is beschermd op grond van het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Niet de alle afbeeldingen die op de website van AXELLES staan, zijn het eigendom van AXELLES. Mocht een bezoeker van deze site van mening zijn dat wij ten onrechte gebruik maken van een bepaald werk waarvan het auteursrecht niet aan AXELLES toekomt, verzoeken wij deze bezoeker dringend contact met ons op te nemen. Wij zullen in dat geval onderzoeken of er sprake is van inbreuk op het auteursrecht. Mocht dit het geval blijken dan zullen wij binnen een redelijke termijn deze fout herstellen door de betreffende informatie van onze site te verwijderen.