Uw data, uw privacy.

We delen geen data met andere partijen als het niet nodig is voor het functioneren van deze webshop. Bij vragen over deze privacy policy kan u ons altijd contacteren.

U of uw gegevens zijn niet ons product, deze behoren u toe. Vraag ons gerust hoe we uw data gebruiken in de alledaagse werking van ons bedrijf, of lees er meer over hiernaast.

Privacy Policy

1. Contactgegevens
Voor vragen in verband met de verwijdering of verwerking van uw data of implementatie van onze cookies kan u contact opnemen via onderstaande gegevens:

Axelles Belgium
Moorseelsestraat 85
8500 Kortrijk
Belgium

Tel: +32 0479703103
Email: [email protected]

In het kader van de GDPR wetgeving kan u onze DPO (Data Protection Officer) ook rechtreeks contacteren via [email protected]

2. Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens bij axelles-fashion.com worden op verschillende manieren door onze organisatie verwerkt. Data is raadpleegbaar door personen binnen onze organisatie of door partners (zie punt 3).

2.1 Als klant
Als klant worden alle opgegevens gegevens zoals naam, adresgegevens (zowel factuurgegevens als leveradres; waaronder straatnaam, huisnummer, postcode, stad), betaalvoorkeur en e-mailadres bewaard in het kader van boekhouding en fiscaliteit. Deze gegevens worden opgeslagen en verwerkt in ons boekhoudpakket en e-commercepakket.

Betaalgegevens (zoals kaartnummer, vervalnummer, geldigheidsdatum,…) worden niet door axelles-fashion.com verwerkt of opgeslagen. Deze gegevens worden verwerkt door derdenbetaler Mollie. De privacy policy van Mollie kan hier nagelezen worden onder sectie E.3.

E-mailadres en naam worden opgeslagen in een extern mailbestand om klanten sporadisch op de hoogte te houden van updates over aankopen, nieuwe producten of diensten die verband hebben met voorgaande aankopen en klantendienst.

2.2 Als bezoeker
Als bezoeker worden gegevens geanonimiseerd verzameld en verwerkt ter verbetering van de website. Er wordt geen gebruik gemaakt van retargetting. Deze gegevens zijn onder meer techische gegevens van de browser, bezoeksduur, bezochte pagina’s, kliklocaties. Indien deze impliciete dataverzameling en/of verwerking niet gewenst is, kan er gebruik gemaakt worden van een browser adblocker plugin als ublock, of kunnen de cookies op browserniveau geblokkeerd worden.

Indien er gebruik gemaakt wordt van het contactformulier, worden de ingevoerde gegevens (naam, e-mailadres en bericht) zowel op de server bewaard als in de mailbox van de klantendienst. Deze gegevens worden niet verwijderd, maar kunnen op aanvraag verwijderd worden via vermelde contactgegevens bij punt 1.

3. Derden en partners
Data wordt gedeeld ter verzameling en verwerking met zorgvuldig geselecteerde partners. Een overzicht van partners die toegang heeft tot (delen van) informatie vindt u hieronder. We delen enkel de data die we nodig achten voor het goed functioneren van deze webshop.

3.1 Google Analytics
Geanoniemiseerde bezoekersdata wordt verzameld en verwerkt door Google Analytics. De privacy policy van Google kan hier nagelezen worden.

3.2 Mollie
Betaalgegevens (zoals kaartnummer, vervalnummer, geldigheidsdatum,…) worden verwerkt door derdenbetaler Mollie. De algemene voorwaarden met privacy policy van Mollie kan hier nagelezen worden.

3.3 SendCloud
Verzenddata (naam en adresgegevens) wordt gedeeld met third party shipping partner SendCloud indien er niet voor afhaling gekozen wordt. Deze data worden vervolgens door SendCloud gedeeld met de shippingleverancier (DHL of bPost). De algemene voorwaarden en privacy policy kan u nalezen.

3.4 MailChimp
Accounthouders op de website van axelles-fashion.com worden met naam en e-mailadres bewaard en verwerkt in een MailChimp mailinglijst. De privacy policy van MailChimp kan u hier terugvinden.

4. Beveiligingsmaatregelen
Uw data wordt op verschillende manieren beveiligd:

4.1 SSL

Alle verkeer tussen zowel bezoeker als website, als website en partnerwebsites worden verzonden via een versleutelde HTTPS tunnel. Door gebruik te maken van een SSL certificaat kan de data niet onderschept worden.
4.2 Encryptie

Toegang tot uw account met data en bestellingen gebeurt via een e-mailadres en wachtwoord. Dit wachtwoord wordt eenzijdig geencrypteerd opgeslagen in onze database. Dat wil zeggen dat ook wij geen toegang hebben tot uw wachtwoord. Indien het wachtwoord verloren gaat is een wachtwoord reset de enige mogelijkheid.
4.3 2FA

Accounts bij derden of partners (zie punt 3) worden indien mogelijk beveiligd met two factor authentication.

5. Bewaartijd gegevens
Verzamelde klantengegevens worden onbeperkt opgeslagen in duurtijd voor boekhoudige/fiscale redenen. Alle klantendata wordt op deze manier bijgehouden.

Alle andere verzamelde data wordt lokaal verwijderd of geanonimiseerd opgeslagen.

6. Uw rechten inzake privacy
U kan altijd bij onze verantwoordelijke inzake privacy informatie opvragen over de opslag of verwerking van uw data via de gegevens vermeld onder punt 1. Via hetzelfde adres kan u ook inzage vragen over de beschikbare informatie en deze desgewenst laten aanpassen of laten verwijderen.

Indien er een probleem vastgesteld wordt inzake uw privacy of u van oordeel bent dat uw gegevens onrechtmatig verwerkt worden, kan u klacht indienen bij de Belgische Privacy Commissie.

7. Opslag van uw gegevens
Al uw data wordt binnen de EU opgeslagen.

8. Algemene voorwaarden
Bekijk de algemene voorwaarden van axelles hier.